kerkyra24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΕΡΚΥΡΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν. ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Κοινοποίηση

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν. ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ».

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο:«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Δ.Ν. ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.820,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. 859-22978/21-06-2024 και 860_22979/21-06-2024 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης(ΑΔΑΜ: 24REQ014989768 και ΑΔΑ:Ρ5Λ846ΜΓ2Α-ΡΙΦ) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το σύνολο της επισυναπτόμενης μελέτης ,

παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.),μέχρι 08/07/ 2024 και ώρα 12:00 μ.μ.,

με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της/του νόμιμου εκπροσώπου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
  3. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  1. Οικονομική προσφορά
  2. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781e-mail:promithion@corfu.gov.gr.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Συνημμένα:

  1. Μελέτη
  2. Οικονομική Προσφορά

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ

Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ RHYCHOPHORUS FERRUGINEUS (ΣΚΑΘΑΡΙ)

«Κερκυραϊκές Απόκριες 2024»

Κέρκυρα: Συνελήφθησαν τρία άτομα να κλέβουν φαναρτζίδικο